iScala (ERP) Zarządzanie projektem Analityka biznesowa (BI) Oprogramowanie Biuro Rachunkowe Kontakt English
Wdrożenie Raportowanie Interfejs bankowy JPK - Jednolity Plik Kontrolny Integracja (EAI) Elektroniczna wymiana danych (ang. EDI)


Potrzeby raportowe przedsiębiorstw bywają bardzo różne zależnie od wielkości i kultury organizacji.
Entity oferuje pełną gamę rozwiązań:
⚫ począwszy od raportów operacyjnych dla pracowników średniego szczebla,
⚫ poprzez hurtownie danych (ang. data warehouse),
⚫ aż do wielowarstwowych aplikacji analityki biznesowej (ang. BI - business intelligence).

Pakiet iScala2Excel to zbiór raportów pobierających dane z dowolnego modułu iScala bezpośrednio do arkuszy Excel. Użytkownicy pakietu cenią to, że:
⚫ mogą pracować w dobrze znanym środowisku Excel, bez konieczności użycia jakichkolwiek aplikacji.
⚫ mogą określić zakres danych wpisując je w komórki Excel. Nie trzeba używać makr.
⚫ mogą sami rozbudowywać raport poprzez definiowanie formuł, filtrów, tabel przestawnych i wszelkich narzędzi dostępnych w Excel.
⚫ rozbudowa wykonywana jest tylko raz a potem wszystkie dane wypełniane są automatycznie po kliknięciu [Odśwież Wszystko].
⚫ arkusze pobierają bieżące dane z systemu. Nie trzeba czekać na "nocne aktualizacje"
⚫ nie ma potrzeby zakupu dodatkowych licencji iScala.

Klientom, którym polityka korporacyjna nie pozwala korzystać z Excel oferujemy raporty w wersji SAP Crystal Reports.

Użytkownikom, którym nie wystarcza możliwość samodzielnej rozbudowy standardowych raportów oferujemy narzędzie MMR (ang. Mapped Management Reports), które pozwala:
⚫ kreować własne raporty z danych Księgi Głównej.
⚫ wypełnić danymi dowolny formularz Excel i odświeżać go jednym kliknięciem.

© 1997-2019 Entity S.C.