iScala (ERP) Zarządzanie projektem Analityka biznesowa (BI) Oprogramowanie Biuro Rachunkowe Kontakt English
Wdrożenie Raportowanie Interfejs bankowy JPK - Jednolity Plik Kontrolny Integracja (EAI) Elektroniczna wymiana danych (ang. EDI)


W obszarze szeroko pojętej integracji aplikacji przedsiębiorstwa ( ang: EAI - Enterprise Application Integration) oferujemy gotowe interfejsy łączące iScala z innymi systemami:

Zarządzania Relacjami z Klientem (ang. CRM - Customer Relationship Management),

Zarządzania Przeływem Pracy (ang. Workflow Management )

Zarządzania Łańcuchem Dostaw (ang. SCM - Supply Chain Management)

Sterowania Produkcją (ang. MES- Manufacturing Execution Systems)

Śledzenia Środków Trwałych (ang. Fixed Assets Tracking systems)

Płacowo-Kadrowymi

Na życzenie dostosowujemy interfejsy do wymagań klienta. Pomagamy integrować aplikacje, dane i procesy nietypowe.

Interfejs iScala System Zarządzania Relacjami z Klientem (CRM)

Pozwala wymieniać w czasie rzeczywistym :
⚫ Dane klientów z CRM do iScala,
⚫ Zamówienia z CRM do iScala gdy proces fakturowania odbywa się w iScala,
⚫ Faktury i Dekrety z CRM do iScala gdy proces fakturowania odbywa się w CRM,
⚫ Płatności z iScala do CRM.

Interfejs iScala System Zarządzania Przeływem Pracy

Zestaw aplikacji wspierających proces merytorycznej akceptacji i dekretowania:
⚫ zapytań ofertowych do dostawców,
⚫ zamówień zakupu,
⚫ faktur zakupu,
⚫ zaliczek i rozliczeń.

Pozwala:
⚫ wymieniać dane z informatycznymi systemami typu Workflow Management lub
⚫ automatyzować procesy, w których korzysta się jedynie z poczty elektronicznej i arkuszy Excel

Interfejs iScala System Zarządzania Łańcuchem Dostaw (SCM)

Zestaw aplikacji wymiany danych między iScala a systemami zarządzania łańcuchem dostaw. Może być wykorzystany zarówno gdy proces wykonywany jest przez personel własny jak również gdy firma zleca operacje logistyczne na zewnątrz.
Obecna wersja oferuje następujące komunikaty elektroniczne:
⚫ dane bazowe indeksów magazynowych i jednostek logistycznych,
⚫ zamówienie zakupu,
⚫ potwierdzenie zamówienia zakupu,
⚫ przyjęcie na magazyn zamówienia zakupu (PZ),
⚫ zamówienie sprzedaży,
⚫ potwierdzenie zamówienia sprzedaży,
⚫ wydanie z magazynu zamówienia sprzedaży (WZ),
⚫ przesunięcie miedzymagazynowe (MM),
⚫ raport stanu magazynu,
⚫ raport stanu zamówień,

Interfejs iScala System Sterowania Produkcją (MES)

Zestaw aplikacji wymiany danych między iScala a systemami sterowania produkcją. Może być wykorzystany zarówno gdy proces wykonywany jest przez personel własny jak również gdy firma zleca produkcję na zewnątrz.
Obecna wersja oferuje następujące komunikaty elektroniczne:
⚫ dane bazowe materiałów, półfabrykatów, wyrobów gotowych i ich jednostek logistycznych
⚫ struktura materiałowa (ang. BoM - Bill of Material),
⚫ marszruta (ang. Routing)
⚫ zlecenie produkcyjne,
⚫ potwierdzenie zlecenia produkcyjnego,
⚫ wydanie materiałów na zlecenie (RW),
⚫ karta pracy dla zlecenia,
⚫ przyjęcie wyrobu z produkcji (PW),

Interfejs iScala System Śledzenia Środków Trwałych

Pozwala importować do iScala:
⚫ dane nowych środków trwałych lub ich składników wartościowych,
⚫ zmiany istniejących środków trwałych lub ich składników wartościowych,
⚫ dane dotyczące sprzedaży lub złomowania.

Interfejs iScala System Płacowo-Kadrowy

Pozwala importować do iScala:
⚫ dane pracowników,
⚫ listy płac i ich dekrety,

© 1997-2019 Entity S.C.