iScala (ERP) Zarządzanie projektem Analityka biznesowa (BI) Oprogramowanie Biuro Rachunkowe Kontakt English
Wdrożenie BI EPM - Wydajność Przedsiębiorstwa


Analityka biznesowa - Funkcje

Analityka biznesowa (ang. Business Intelligence).

Analityka biznesowa jest bardzo szerokim pojęciem. Najbardziej ogólnie jest to proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Na rynku dostępnych jest wiele narzędzi o bardzo różnych możliwościach. Funkcje rozwiązań BI można podzielić na 4 główne warstwy, z których każda kolejna oferuje coraz większy poziom agregacji lub zmniejszającą się liczbę metryk (ang. metrics):

Warstwa raportów skupia się na dostarczaniu zarówno statycznych jak i interaktywnych raportów użytkownikom w całym przedsiębiorstwie. Może prezentować dane strukturalne z wielu źródeł takich jak systemy ERP, CRM, HRM, sterowania produkcją, geolokacyjne lecz także dane niestrukturalne z sieci Web, mediów społecznościowych i innych.

Warstwa eksploracji wspomaga wykwalifikowanych analityków, którzy chcą kreować zapytania, eksplorować dane i wizualizować je na zasadzie ad-hoc.

Warstwa kokpitów menedżerskich (ang. dashboard) w przejrzysty sposób wizualizuje dane operacyjne i strategiczne by umożliwić śledzenie kluczowych wskaźników efektywności (ang. Key Performance Indicators) lub zrównoważonych kart wyników (ang. balanced scorecard).

Warstwa prognoz to domena wysoce specjalizowanych analiz statystycznych i modelowania dużych zbiorów danych (ang. big data). Celem jest generowanie wiarygodnych prognoz rozwoju przedsiębiorstwa.

Niektóre narzędzia business intelligence skupiają się na jednej warstwie a inne obejmują kilka lub nawet wszystkie. Dlatego kluczem sukcesu jest właściwy proces wdrożenia.
© 1997-2019 Entity S.C.