iScala (ERP) Zarządzanie projektem Analityka biznesowa (BI) Oprogramowanie Biuro Rachunkowe Kontakt English
Wdrożenie BI EPM - Wydajność Przedsiębiorstwa


Zarządzanie Wydajnością Przedsiębiorstwa (ang. EPM - Enterprise Performance Management) ma na celu zestrojenie codziennych działań wszystkich pracowników z jego strategią. By to osiągnąć Kaplan i Norton w książce "The Execution Premium" zaproponowali metodę 6-ciu kroków wykonywanych w cyklicznie w zamkniętej pętli.
1) Opracuj strategię.
2) Przełóż strategię na konkretne cele i sposoby ich osiągnięcia.
3) Zmobilizuj organizację wokół strategii, tak aby wszyscy pracownicy rozumieli i wspierali ją.
4) Wbuduj cele strategiczne w krytyczne procesy operacyjne, w tym planowania i budżetowania.
5) Monitoruj wydajność zgodnie z metrykami zrównoważonych kart wyników.
6) Dostosuj strategię zgodnie z napływającymi informacjami o nowych możliwościach, brakach wydajności, działaniach konkurencji lub zmianach regulacji.

Zgodnie z raportem Gartner Magic Quadrant z kwietnia 2017 brak jest na rynku narzędzi, które wspierają wszystkie wymienione kroki procesu EPM. Część funkcjonalności zapewniają rozwiązania analityki biznesowej (BI). Część dostarczana jest przez aplikacje do budżetowania i planowania.

Dzięki doświadczeniu w różnych branżach oraz współpracy z klientami o różnej wielkości i kulturze konsultanci Entity zaproponują i wdrożą rozwiązanie najlepiej dopasowane do wymagań i budżetu przedsiębiorstwa.

© 1997-2019 Entity S.C.