iScala (ERP) Zarządzanie projektem Analityka biznesowa (BI) Oprogramowanie Biuro Rachunkowe Kontakt English


Wdrożenie systemu ERP (ang. Enterprise Resource Planning) jest jednym z najtrudniejszych zadań informatycznych jakie może wykonać przedsiębiorstwo. Powody:
⚫ system ERP staje się najczęściej sercem krytycznych procesów biznesowych,
⚫ funkcjonalność wpływa na całe środowisko informacyjne przedsiębiorstwa,
⚫ koszty wdrożenia i utrzymania są znaczące,
⚫ zwrot z inwestycji można uzyskać pod warunkiem, że wybór rozwiązania i jego implementacja jest wpisana w strategię rozwoju,
⚫ wdrożenie wymaga dużego zaangażowania nie tylko kluczowych pracowników lecz także kierownictwa najwyższego szczebla.

Proces można podzielić na 3 etapy:
1) wybór dostawcy i rozwiązania
2) wdrożenie
3) utrzymanie

Dwa pierwsze z nich wymagają rzadkich kompetencji. Z jednej strony znajomości procesów biznesowych danej branży a z drugiej trendów rozwoju technologii informatycznych.
Dlatego firmy decydują się często na wynajęcie zewnętrznego konsultanta i/lub kierownika projektu, który przeprowadzi proces sprawnie i bezpiecznie.

Konsultanci Entity służą Państwu w tym względzie swym doświadczeniem i kreatywnością.

Wdrażając systemy ERP od ponad 20 lat proponujemy naszym klientom następujące kroki podczas wyboru systemu:
1) Ustalenie i udokumentowanie wymagań biznesowych.
2) Zdefiniowanie zakresu projektu i jeśli to możliwe podział na etapy.
3) Sprecyzowanie interakcji aplikacji ERP z pozostałym oprogramowaniem w przedsiębiorstwie i systemami partnerów.
4) Sprządzenie listy kryteriów wyboru i przypisanie każdemu z nich stopnia ważności.
5) Przygotowanie spisu potencjalnych dostawców.
6) Ewalucja rozwiązań pod kątem kryteriów wyboru.
7) Wybór krótkiej listy dostawców.
8) Prezentacje funkcjonalności wybranych systemów.
9) Sprawdzenie referencji dostawców.
10) Decyzje o wyborze najlepszego dostawcy i rozwiązania, firmy wdrożeniowej, modelu utrzymania systemu.

Dostawcy systemów ERP często proponują wdrożenie ERP wg autorskiej metodologii. Różnią się one szczegółami i terminologią lecz szkielet jest ten sam.
Przygotowanie
⚫ Identyfikacja wymagań biznesowych
⚫ Weryfikacja koncepcji rozwiązania
⚫ Wstępne uzgodnienie zakresu projektu, zasobów, harmonogramu

Planowanie
⚫ Szkolenie: proces wdrożenia
⚫ Powołanie zespołów wdrożeniowych
⚫ Ustalenie struktury zarządzania
⚫ Uzgodnienie zasad komunikacji
⚫ Start projektu

Analiza
⚫ Szkolenie użytkowników kluczowych z podstaw systemu ERP
⚫ Mapowanie procesów biznesowych na funkcje systemu
⚫ Określenie danych wejściowych i wyjściowych
⚫ Określenie przepływu pracy (ang. workflow)
⚫ Analiza rozbieżności między wymaganiami z funkcjonalnością systemu

Projektowanie
⚫ Instalacja i konfiguracja środowiska testowego
⚫ Wprowadzenie danych testowych
⚫ Projektowanie dokumentów biznesowych
⚫ Programowanie / konfiguracja raportów
⚫ Instalacja interfejsów
⚫ Przygotowanie scenariuszy testowych

Walidacja
⚫ Import i wprowadzenie danych rzeczywistych
⚫ Szkolenie użytkowników końcowych
⚫ Testy funcjonalności
⚫ Testy obciążeniowe
⚫ Dostrojenie systemu
⚫ Planowanie startu produkcyjnego

Implementacja
⚫ Konfiguracja środowiska produkcyjnego
⚫ Migracja danych
⚫ Start produkcyjny
⚫ Wsparcie podczas pierwszych operacji

Przekazanie
⚫ Wsparcie podczas zamknięcia pierwszego miesiąca
⚫ Kontrola jakości
⚫ Podsumowanie projektu

© 1997-2019 Entity S.C.