iScala (ERP) Zarządzanie projektem Analityka biznesowa (BI) Oprogramowanie Biuro Rachunkowe Kontakt English
Wdrożenie Raportowanie Interfejs bankowy JPK - Jednolity Plik Kontrolny Integracja (EAI) Elektroniczna wymiana danych (ang. EDI)


Interfejs bankowy EnBank oferujemy przedsiębiorstwom użytkującym dowolną wersję iScala.
Wspomaga on następujące procesy:
⚫ eksport poleceń przelewu z iScala do systemu Homebanking,
⚫ import wyciągów z systemu Homebanking do iScala.

Dlaczego korzystać z EnBank podczas wysyłki poleceń przelewu ?
⚫ by zredukować czas wykonywania rutynowych czynności
⚫ by wyeliminować płatności przedwczesne lub zbyt późne
⚫ by wyeliminować ryzyko przesłania środków na błędne konto lub dwukrotnie za tę samą fakturę

Dlaczego księgować wyciągi za pomocą EnBank ?
Enbank potrafi automatycznie powiązać pozycje wyciągu z fakturami w systemie iScala. Aplikacja uczy się od Księgowego, toteż im dłużej się z niej korzysta tym więcej czasu można oszczędzić.
Doświadczenia naszych klientów wskazują, że pracochłonność zmniejsza się o około :
⚫ 30% dla 500 pozycji wyciągu
⚫ 60% dla 1500 pozycji wyciągu
⚫ 90% dla 2500 lub więcej pozycji wyciągu

© 1997-2019 Entity S.C.