iScala (ERP) Zarządzanie projektem Analityka biznesowa (BI) Oprogramowanie Biuro Rachunkowe Kontakt English
Wdrożenie Raportowanie Interfejs bankowy JPK - Jednolity Plik Kontrolny Integracja (EAI) Elektroniczna wymiana danych (ang. EDI)


Począwszy od 2016 roku Ministerstwo Finansów wprowadziło obowiązek przesyłania rejestru VAT w formie elektroniczej: tzw. Jednolity Plik Kontrolny (JPK-VAT).

Ponadto na żądanie kontroli skarbowej podatnicy będą zobowiązani przesłać w formacie XML:
⚫ Faktury sprzedaży (JPK-FA)
⚫ Księgi Rachunkowe (JPK-KR)
⚫ Wyciągi Bankowe (JPK-WB)
⚫ Dane Magazynowe (JPK-MAG)

Oferujemy rozwiązanie EnJPK, które pozwala wytworzyć pliki JPK bezpośrednio z danych iScala.
Film ilustruje jego główne funkcje i zasadę działania.

Dodatkowo EnJPK przygotowuje w fomie elektronicznej e-Deklaracje VAT-UE oraz VAT-7 tak by zapewnić, że będą one spójne z danymi JPK-VAT.

© 1997-2019 Entity S.C.