iScala (ERP) Zarządzanie projektem Analityka biznesowa (BI) Oprogramowanie Biuro Rachunkowe Kontakt English
Wdrożenie Raportowanie Interfejs bankowy JPK - Jednolity Plik Kontrolny Integracja (EAI) Elektroniczna wymiana danych (ang. EDI)


System iScala wdrażamy od 1997 roku, toteż na rynku polskim trudno znaleźć konsultantów z większym doświadczeniem.
Świadczymy pełen zakres usług doradczych i technicznych niezbędnych podczas implementacji wszystkich dostępnych modułów. W tym:
⚫ Zarządzanie Finansami
⚫ Fakturowanie
⚫ Zarządzanie Umowami
⚫ Zarządzanie Łańcuchem Dostaw
⚫ Zarządzanie Serwisem
⚫ Zarządzanie Relacjami z Klientem (CRM)
⚫ Zarządzanie Projektami
⚫ Zarządzanie Magazynem
⚫ Zarządzanie Produkcją (MRP II)
⚫ Kadry i Płace

Wyzwania stawiane przez naszych klientów pozwoliły nam opracować wiele własnych rozwiązań wzbogacających funkcjonalność systemu.

Działamy wg uznanej w świecie metodologii Epicor Signature® zapewniając najwyższą jakość i powtarzalność produktu, jakim jest dobrze wdrożony system iScala.
Korzyści jakie odnoszą nasi klienci to:
⚫ Pełne zrozumienie i kontrola procesu wdrożenia na każdym etapie.
⚫ Dostarczenie wymiernych rezultatów w określonym czasie i budżecie zgodnym z harmonogramem wdrożenia.
⚫ Wykonanie we właściwej kolejności wszystkich zadań niezbędnych by System działał zgodnie z wymaganiami przedsiębiorstwa.
⚫ Kontrola jakości dokumentacji systemu, szkoleń pracowników, wprowadzanych danych, raportów.

Signature - 6 kroków do sukcesu

⚫ Krok 1 : Analiza struktury i potrzeb firmy
⚫ Krok 2 : Przygotowanie planu wdrożenia
⚫ Krok 3 : Przygotowanie prototypu systemu
⚫ Krok 4 : Przygotowanie danych
⚫ Krok 5 : Testowanie systemu
⚫ Krok 6 : Ostateczna akceptacja

Na życzenie klienta zaproponujemy własną metodologię wdrożenia ERP. Szczegóły TUTAJ.

© 1997-2019 Entity S.C.