iScala (ERP) Zarządzanie projektem Analityka biznesowa (BI) Oprogramowanie Biuro Rachunkowe Kontakt English
iScala (ERP) Zarządzanie projektem Analityka biznesowa (BI) Oprogramowanie Biuro Rachunkowe Kontakt

Sylwester Santorowski

Partner Zarządzający odpowiedzialny za praktykę informatyczną, doradczą, rozwój oprogramowania i zarządzanie projektami w Entity. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej specjalność Automatyka. Doświadczenia zawodowe rozpoczął od pracy naukowej w Instytucie Automatyki PIAP by po kilku latach zwrócić się w stronę biznesu. W swojej karierze pełnił funkcje Członka Zarządu odpowiadającego za strategię informacyjną (ORFE, Better Business Solutions). W ramach tej działalności zdobył doświadczenie w zarządzaniu złożonymi przedsięwzięciami łączącymi kompleksowe zmiany w modelu biznesowym z implementacją nowych rozwiązań informatycznych. W 1997 roku założył własną firmę, która prowadzi działalność nieprzerwanie do dziś. Od ponad 20 lat zajmuje się wdrażaniem systemów informatycznych typu ERP i CRM, pełniąc rolę konsultanta, kierownika projektu i zarządzając zespołem konsultantów. Jest autorem licznych rozwiązań wspomagających i uzupełniających działanie systemów ERP stosowanych w Polsce i innych krajach jak Chorwacja, Czechy, Niemcy, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania a także w Rosji i Turcji. Współpracował z partnerami takimi jak: Ericsson, Bristol Myers Squibb, Intrac, Schering, Stocznia Szczecińska, Scania, SpectrumBrands, Xylem, PCI Membranes.

Elżbieta Santorowska

Partner Zarządzający odpowiedzialny za praktykę księgowo kadrową, doradczą i zarządzanie projektami w Entity. Absolwentka Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej. Doświadczenia zawodowe rozpoczęła od pracy naukowej w instytucie PAN a następnie pracy w handlu zagranicznym. W 2001 obroniła dyplom na Wydziale Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i otrzymała Licencję Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Działalność rozpoczęła od pracy w firmie prawniczo-księgowej Contract Administration by kontynuować ją w ramach Entity tworząc własne biuro rachunkowe. Prowadziła pełną księgowość dla firm, handlowych i produkcyjnych w Polsce, Czechach i na Słowacji raportując w standardach lokalnych i US GAAP na potrzeby międzynarodowych korporacji, współpracując z partnerami takimi jak In Wear, SpectrumBrands, NCAB, PCI Membranes. Zarządzała zespołem księgowych. Świadczyła również outsourcing księgowo-płacowy dla firm, które znalazły się w trudnej sytuacji po odejściu księgowego. Zajmuje się wdrażaniem systemów informatycznych, pełniąc rolę konsultanta i kierownika projektów. Współpracowała z partnerami takimi jak: Intrac, Schering, Stocznia Szczecińska, SpectrumBrands, Xylem, PCI Membranes.

© 1997-2019 Entity S.C.